Dawny Gdañsk

Materialne ¶lady przesz³o¶ci - Seine Königliche Majestät in Preussen, Unser allergnädigster

Miko³aj - Sro Gru 18, 2013 4:04 pm
Temat postu: Seine Königliche Majestät in Preussen, Unser allergnädigster
Kto siê podejmie choæby czê¶ciowego odczytania, co Seine Königliche Majestät in Preussen, Unser allergnädigster Herr postanowi³?

Nastêpcy prawni adresata twierdz±, ¿e na podstawie tego dokumentu po dzi¶ dzieñ powinni byæ zwolnieni z podatków, przyszli po poradê prawn±. Serio.Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group