Dawny Gdańsk

Na papierze, ekranie i w Mieście - Poezja pasyjnja XVII wieku

Ryszard Wal - Nie Mar 26, 2017 3:05 pm
Temat postu: Poezja pasyjnja XVII wieku
Adam Zięba
Inspiracje ewangeliczne w poezji pasyjnej XVII wieku

ISBN 978-83-7507-212-9
Format B5, s. 182, bibliografia


Dr Adam Zięba to gdański historyk literatury, badacz literatury dawnej (szczególnie baroku), absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. W roku 2015 obronił pracę doktorską Inspiracje ewangeliczne w poezji pasyjnej XVII w. pod kierunkiem prof. dr hab. Jadwigi Kotarskiej. Opublikował artykuł o dylogii Wacława Potockiego Rozkosz światowa i duchowna, a także rozprawę o symbolu pelikana w literaturze i sztuce przedoświeceniowej Europy. W krąg swoich zainteresowań badawczych włącza liczne przykłady dzieł plastycznych, dając tym samym holistyczny obraz kultury dawnej Europy.Książka jest monografią opartą m.in. na artefaktach gdańskich. Przedmiotem analiz są modyfikacje tekstu kanonicznych Ewangelii w literaturze pasyjnej, dokonywane na różnych poziomach utworów, np. konstrukcji, narracji, faktografii, symboliki, metaforyki, stylu. Metodą interpretacji jest hermeneutyka, szczególnie hermeneutyka filozoficzna.

Książka jest dostępna jako tradycyjna publikacja na papierze oraz jako e-book.

Spis treści

Wstęp

Rozdział I. Symbole pasyjne

Transformacje symboli
Ścieżki przekształceń
Symbol krzyża
Prasa mistyczna i winna latorośl
Symbol nocy i ciemności
Symbol ogrodu
Symbolika Góry Oliwnej
Arma Christi
Symbol krwi
Symbol siódemki
Symbol łabędzia
Pasyjne symbole temporalne
Symbolika ciała

Rozdział II. Metafory

Jezus Słońce sprawiedliwości – chrystologiczna metaforyka luksoryczna
Ecce agnus Dei: Jezus jako baranek
Tyś jest wierny pelikan
Dziś Fenix drogi na stos drew srogi uprzejmie leci
Jezus jako Logos
Metaforyka żeglarska
Metaforyka krwi
Jezus jako ołtarz

Rozdział III. Typologia pasyjna

Jezus Chrystus – Nowy Adam
Izaak
Józef Egipski
Abel
Wąż miedziany – Nechusztan

Rozdział IV. Ścieżki i cele transformacji ewangelicznych

Amplifikacja
Redukcja
Inwersja
Syntetyzacja

Zakończenie

Bibliografia
- Źródła
- Opracowania
Indeks


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group