Dawny Gdańsk

Nazwy - Industrie und Handelskammer zu Danzig

danziger - Czw Maj 05, 2005 12:08 am
Temat postu: Industrie und Handelskammer zu Danzig
Bardzo proszę o pomoc!
Czy ktos może powiedzieć coś na temat instytucji "Industrie und Handelskammer zu Danzig"? Cóż to takiego było (tak, izba przemysłowo handlowa, wiem - ale co taka izba robiła, czym się zajmowała)?
No i czy była to jedna organizacja (czy jak ją zwać) w całym Gdańsku, czy mogło ich być więcej?
Żeby było trudniej, nie wiem w jakim okresie to to działało - najbardziej prawdopodobny jest okres WMG, ale może to też być okres wcześniejszy - dokładnie nie wiem, w każdym razie raczej nie wcześniej niż w XIX wieku (to tylko moje przypuszczenia).
Za wszelką pomoc i wskazówki z góry wielkie dzięki.

wrangla - Czw Maj 05, 2005 5:01 am
Temat postu: Re: Industrie und Handelskammer zu Danzig
Foto
Sabaoth - Czw Maj 05, 2005 9:02 am

Izby gospodarcze generalnie zajmują się tym samym (no może z wyjątkiem PIPH :^^ ) czyli wspieraniem przedsiębiorstw, ułatwianiem nawiązywania kontaktów gospodarczych, pomocą prawną, arbitrażem, itp. Zajrzyj na stronę www.kig.pl inne izby działały i działają podobnie.

Jak było przed wojną, nie jestem pewien, ale była wtedy chyba tylko jedna izba, teraz są i regionalne i branżowe.

pumeks - Czw Maj 05, 2005 10:22 am

Szczegóły muszę sprawdzić, ale ta izba powstała zdaje się w 1935 r. z połączenia dwóch dziewiętnastowiecznych organizacji:
- Korporacji Kupców Gdańskich, powstałej w 1822 r., w okresie Wolnego Miasta nazwanej Izbą Handlową (Handelskammer);
- Związku Przemysłowców (Gewerbe-Verein) - nie wiem kiedy powstał, ale od 1845 miał siedzibę w znanej kamienicy przy Heilige-Geist-Gasse 82.

danziger - Czw Maj 05, 2005 10:24 am

Bo znalazłem w czeluściach sieci ciekawe odznaczenie na wstążce (wyglądem przypominające państwowy order), które było ustanowione właśnie przez tę instytucję (przynajmniej jej nazwa na odznaczeniu widnieje). Odznaczenie ma też inskrypcję "Fuer treue mitarbeit" (za wierną współpracę) - zastanawiam komu mogło być ono wręczane - pracownikom, współpracownikom, kontrahentom izby?
Chciałbym rozwikłać historię tego medalu, a do tego mogą, jak sądzę przydać się informacje o samej Izbie.

danziger - Czw Maj 05, 2005 10:25 am

Dlaczego nie mogę usunąć podwójnego posta?
pumeks - Pią Maj 06, 2005 9:54 am

Jeszcze mam zdjęcie siedziby przy Długim Targu po demolce, prawdopodobnie z początków kwietnia 1945 :wink:
danziger - Pią Maj 06, 2005 11:07 am

Pumeks, czy udalo Ci się sprawdzić kiedy ta izba powstała - czy na pewno był to 1935 r.?
Marcin - Pią Cze 03, 2005 2:33 pm

Zobaczcie na jaką ciekawą fotę udało mi się dziś trafić. :mrgreen:
Fota ze strony Sabaotha.

Sabaoth - Pią Cze 03, 2005 3:20 pm

A w trzeciej kamieniczce na prawo od Izby siedzibę miał "parabank" niejakiego Borisa Sokolower :^^ który był wujkiem Aviego, z którym to koresponduję od dłuższego czasu.
pumeks - Pon Cze 06, 2005 7:56 am

No właśnie, to dolne zdjęcie też niedawno gdzieś widziałem, ale nie pamiętam za chiny, gdzie :hmmm:
Marcin - Pon Cze 06, 2005 7:32 pm

R. Ruhnau "Danzig gestern und heute"? :wink:
pumeks - Czw Cze 23, 2005 6:16 pm

Mam informacje o Izbie (z artykułu Wacława Borowskiego "Produkcja przemysłowa Wolnego Miasta Gdańska", Komunikaty Instytutu Bałtyckiego, zeszyt specjalny nr 2, Gdańsk 1975):
Cytat:
Po dojściu do władzy NSDAP od polowy roku 1933 nastąpiły zasadnicze zmiany w ustosunkowaniu się Senatu do przemysłu. Nowi władcy postawili sobie bowiem za jedno z naczelnych zadań rozładowanie bezrobocia, które na początku roku 1933 przekroczyło liczbę 40 tys. osób, co stanowiło około 1/5 wszystkich czynnych zawodowo w tym czasie. Zgodnie z tym co wyżej było powiedziane, sukces w tym względzie można było osiągnąć przede wszystkim na drodze ożywienia produkcji przemysłowej i budownictwa mieszkaniowego.
Łączyło się to z daleko idącymi planami władz nazistowskich zorganizowania społeczeństwa gdańskiego na zasadach stanowych; co w przyszłości miało usunąć wszelkie niedomogi istniejącego ustroju społeczno-gospodarczego. Projektowano więc zrzeszenia osób i firm reprezentujących różne zawody w sześciu izbach o charakterze ciał publiczno-prawnych z Główną Izbą Gospodarczą na czele. Tę ostatnią - na razie o charakterze tymczasowym -rzeczywiście powołano do życia, ale rychło ją zlikwidowano. Nie zrealizowano tez nigdy rozporządzenia o utworzeniu 6 izb. Powołano do życia tylko przedstawicielstwo rolnictwa - Izbę Chłopską, natomiast istniejąca już Izba Handlowa i Izba Rzemieślnicza zostały przeorganizowane na nowych zasadach. Na podstawie rozporządzenia z 28 VII 1934 r. na miejsce dotychczasowej Izby Handlowej powstała Izba Przemysłowo-Handlowa, której sama nazwa świadczyła o przeniesieniu punktu ciężkości z handlu na przemysł.
Ostatecznie organizację Izby Przemysłowo-Handlowej ustaliło rozporządzenie Senatu z 9 XII 1936 r., na mocy którego zniesiono wprowadzoną przez poprzednie rozporządzenie wybieralność członków Izby zarówno spośród właścicieli zakładów, jak też pracowników umysłowych i fizycznych, a całą władzę w tej instytucji skupiono w rękach wyznaczonego przez Senat prezydenta. Stanowisko to powierzono kupcowi Hugonowi Schnee. Mianował on 48 członków Izby wyłącznie ze świata kapitału.
W ten sposób Izba Przemysłowo-Handlowa straciła swój dawny charakter samorządu określonych grup kapitalistycznych i w rzeczywistości stała się organem administracji gospodarczej nazistowskiego Senatu. Prezydent bowiem tej instytucji działał samodzielnie w myśl zasad "wodzostwa", najwyżej konsultując się z członkami Izby. Wkrótce jednak władze nazistowskie poszły dalej w tym kierunku, ogłaszając 20 XII 1937 r. rozporządzenie, na mocy którego Izba Przemysłowo-Handlowa z wyjątkiem ustalania cel została upoważniona do wydawania dla zrzeszonych w niej zakładów obowiązujących zarządzeń, ogłaszanych w oficjalnym organie "Staatsanzeiger". Za niewykonywanie tych zarządzeń Izba mogła nakładać grzywny w wysokości 2000-3000 guldenów.
Statut Izby Przemysłowo-Handlowej przewidywał tworzenie przy niej tzw. grup fachowych ("Fachgruppen"), przy czym zasadniczo inicjatywa w tym względzie miała wychodzić z dołu. W wypadku powstania takiej grupy wszelkie osoby i firmy danej branży zobowiązane były do niej przystąpić. Kierował nią mianowany przez prezydenta Izby "Fachgruppenführer", działający oczywiście na zasadach "wodzostwa". Miał on prawo skreślić z prowadzonego przez grupę rejestru niepożądanego członka, który tym samym tracił prawo wykonywania zawodu. Miało to na celu głównie wyeliminowanie z życia gospodarczego Żydów, których najwięcej było w handlu i w pewnych działach rzemiosła, natomiast stosunkowo niedużo w samym przemyśle. Stąd tez prawdopodobnie tylko niektóre branże przemysłowe zorganizowały się w grupach fachowych, jak przemysł metalowy, czekoladowy i cukierniczy, przetwórstwa owoców i warzyw, poligraficzny i wyrobów z papieru, wytwornie wody sodowe) i napojów owocowych. Inne branże pozostały w ramach dobrowolnych zrzeszeń istniejących od początku przy Izbie.

Danziger, wysyłam ci to na priv jako plik w formacie .doc, z przypisami.

danziger - Czw Cze 23, 2005 7:18 pm

Dostałem, dzięki :D
jayms - Sob Lis 25, 2006 8:51 pm
Temat postu: Sklep w Koenigsberg
Czy ktoś z Was orientuje się co to za sklep,i jakie ma powiązania z Gdańskiem.Czy była to filia jakiegoś gdańskiego przedsiębiorcy?
Mikołaj - Sob Lis 25, 2006 9:02 pm

to nie sklep tylko izba przemysłowo-handlowa, nie w Królewcu tylko w Gdańsku
http://www.forum.dawnygda...p?p=41968#41968

kwidzin - Sob Lis 25, 2006 9:17 pm

Może komuś się przyda:

jayms - Sob Lis 25, 2006 9:44 pm

Mikołaj napisał/a:
to nie sklep tylko izba przemysłowo-handlowa, nie w Królewcu tylko w Gdańsku
http://www.forum.dawnygda...p?p=41968#41968


Coś tu nie pasuje :hmmm: .Ponieważ czołg na zdjęciu posiada na wieży godło 2 Korpusu Pancernego Gwardii , który walczył w Królewcu a nie w Gdańsku.

Mikołaj - Sob Lis 25, 2006 9:50 pm

no to już wiemy, co nie pasuje. czołg. :hihi:
jayms - Sob Lis 25, 2006 9:54 pm

Mikołaj napisał/a:
no to już wiemy, co nie pasuje. czołg. :hihi:


no właśnie :???: :hihi:

Zdzislaw - Nie Lis 26, 2006 12:47 am
Temat postu: Re: Sklep w Koenigsberg
jayms napisał/a:
Czy ktoś z Was orientuje się co to za sklep,i jakie ma powiązania z Gdańskiem.Czy była to filia jakiegoś gdańskiego przedsiębiorcy?


Jaki znowu sklep... toż to T-34 z armatą 85 mm, a ponadto, dla wyjasnienia:

Izby gospodarcze(handlowe) o ktore pytal Danzi były i przed wojna i obecnie organizacjami samorządu gospodarczego. Zrzeszanie sie w tych izbach jest dobrowolne (w przeciwienstwie np. do Niemiec gdzie jest oblig).
w obecnym stanie prawnym, przoblematykę funkcjonowanias Izb Gospodaczych reguluje odpowiedni akt prawny, którym jest ustawa z dnia 30.05.1989r o izbach gospodarczychz (Dz.U. 1989 Nr 35, poz. 195 z późn. zmianami).
Zgodnie z postanowieniam ww, ustawy każdy prowadzący (podmiot) działalność gospodarczą (z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących taką działalność jako uboczne zajęcie zarobkowe), może zrzeszać się w izby gospodarcze działające na podstawie ustawy i przyjętych statutów. Co do zasady - Izba gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej, w szczególności wobec organów państwowych. Zgodnie z treścią art. 3. ww. ustawy, izby gospodarcze winny kształtować i upowszechnić zasady etyki w działalności gospodarczej, w szczególności opracowują i doskonalą normy rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.
Za ważne uprawnienie Izby uznać należy prawo do wyrażania opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz może uczestniczyć, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie. W szczególności Izba(y) mogą dokonywać ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.
Uffffff.

jayms - Nie Lis 26, 2006 4:11 pm
Temat postu: Re: Sklep w Koenigsberg
Zdzislaw napisał/a:


Jaki znowu sklep... toż to T-34 z armatą 85 mm, a ponadto, dla wyjasnienia:


Toż ja wiem co to za czołg,wiem nawet co za "czołgi" stoją w tle :hihi: .Nie wiem tylko co on robi na Długim Targu. :???: :hmmm:

Mikołaj - Pon Mar 18, 2019 9:34 pm

Wklejam zdjęcia, które dostałem przez FB + hasło z Gedanopedii
https://www.gedanopedia.p...UPCÓW_GDAŃSKICH

Adamdownunder - Wto Mar 19, 2019 10:51 am

Najprawdopodobniej starsza pierwotna wersja tego samego medalu :mrug: "Handelskammer zu Danzig" :arrow: KLIK

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group